วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวโน้มอินเตอร์เน็ตในอนาคต


แนวโน้มอินเตอร์เน็ตในอนาคต

·คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องส่งและรับสารแทนอุปกรณ์อื่นๆ

·รูปแบบของการสื่อสารจะเปลี่ยนไป (มาตราฐานการสื่อสารในอนาคต) เส้นแบ่งระหว่างความเป็นสื่อสาธารณะ กับสื่อส่วนตัวจะเปลี่ยนไป

·แหล่งธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด

·ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนไป

·จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน (การทำงาน, การตลาด ฯลฯ)

    ·ความเลื่อมล้ำระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคจะหมดไป

·กลไกการควบคุมของรัฐจะเปลี่ยนไป โดยกฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายฉบับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น